Kalite Politikamız 

Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik ilkeler ile muayene faaliyetlerini zamanında ve yüksek kalitede gerçekleştirmeyi,

Müşteri memnuniyetini sağlanması için, hizmet odaklı anlayışımızla uymakla yükümlü olunan yasal gereklilikler çerçevesinde çalışmayı,

Hizmet sunan tüm personelimizi, kararlarını etkileyebilecek her türlü iç ve dış etkiden korumak için gerekli önlemleri almayı,

Personelimizin yetkinliğini yükseltmek amacıyla, hem teknik yeterliliklerini sağlamak, artırmak ve devamlılığını sürdürmek; kalite yönetim sistemimizde oluşturulmuş olan politikalar, prosedürlerin kullanılması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması, bunun yanı sıra iş güvenliği, tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve etik ilkelerin benimsenmesi sağlamayı,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,

Yaptığı yatırımlar ile büyüyerek ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Çevre Politikamız 

Muayene faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek çevresel etkileri vereceği zararları ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi,

Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili mevzuatlar ile yasal şartlara uyacağımızı,

Tüm faaliyetlerde enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamayı,

Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamayı,

Çevre hedeflerinin elde edilmesine yönelik risk ve fırsatları etkin bir şekilde yürüteceğimizi,

Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 

Kontrol faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda;

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,

Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı, beyan ve taahhüt ederiz.