Metal ve diğer birçok katı malzemenin kalınlığını ölçmek için bir ultrasonik kalınlık (UT) ölçer kullanılabilir, bu nedenle bu alet demir ve gemi gövde yapısı ve kaplamasında kalan metalin kalınlığını ölçmek için kullanılabilir.

Gemileri güvenli, uyumlu ve kârlı tutmak için yorgunluk, korozyon veya erozyonun neden olduğu metal azalmasının tespit edilmesi gereklidir. Bu incelemenin sağladığı bilgiler, bakım ve onarımlar hakkında doğru kararlar almanıza yardımcı olur. Bu, maliyetlerin düşürülmesine ve maksimum operasyonel performansa yol açar. DENİZ KALİTE, gemilerin Ultrasonik Kalınlık Ölçümleri için uzman gemi inşaa mühendisleri ve teknikerlerinden oluşan ekibe sahiptir. Denetçilerimiz, ISO 9712 gibi uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmıştır ve dünya çapında yetkinliklerimiz ile limanlarda, tersanelerde veya denizde hizmetler sunmaktayız.

ut4
Photo 048

Manuel UT sac kalınlığı ölçümleri, incelemeler yapmak ve kalınlık ölçümleri elde etmek için yüksek frekanslı ses enerjisi kullanan bir tekniktir. Ultrasonik kalınlık ölçümleri (UTM) incelemesinde, test nesnesine yüzeye dik bir düz ışın verilir ve gidiş-dönüş süresi ölçülür. Lokalize veya genel sac kalınlığı değişikliklerinin saptanması için ölçülebilir bilgiler toplanabilir

DENİZ KALİTE, geçerli kurallara ve standartlara uygun olarak UTM denetimleri için kanıtlanmış ve test edilmiş prosedürler geliştirmiştir. NDT mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz, hem veri toplama hem de yorumlama için ultrasonik denetimlerde sıkı bir şekilde eğitilir ve değerlendirilir.

Photo 065
Photo 052

 

 

Hedef müşteri kitlemiz

Ultrasonik sac kalınlık ölçümü (UTM) tekniği, çeşitli ekipmanlarda ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır; Tamir gemileri, Yatlar, Basınçlı Kaplar, Taşıma boru hatları, Arıtma, Periyodik muayene, Enerji sektörü, Havacılık Açık deniz yapıları, UT duvar kalınlığı ölçümleri, tüm sektörlerde bileşenlerin mekanik bütünlüğünü korumak için gereklidir ve DENİZ KALİTE, daha geniş bir varlık bütünlüğü denetim programının bir parçası olarak manuel ultrasonik testi uygulayabilir.

 

 

Çözümler ve fırsatlar

DENİZ KALİTE, geçerli standartlara uygun olarak Ultrasonik Sac Kalınlık Ölçümü (UTM) denetimleri için kanıtlanmış ve test edilmiş prosedürler geliştirmiştir. NDT teknisyenlerimiz, hem veri toplama hem de yorumlama için ultrasonik denetimlerde sıkı bir şekilde eğitilir ve değerlendirilir.