Üçüncü Taraf Denetimler (3rd Party), bir üreticinin fabrikasında her tür yeni imal edilmiş ürün/ekipman üzerinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerini içerir. Deniz Kalite olarak Petrokimya, Petrol ve Gaz, Enerji, Çelik Konstrüksiyon sektörlerinde Üçüncü Taraf Denetim hizmetleri sağlamak için müşterilerle birlikte çalışıyoruz.

Üçüncü Taraf denetim hizmetleri, müşterilere satın alınan ekipmanın doğru teknik özelliklere ulaşacağı ve hatalı ekipmanın finansal etkisini en aza indireceği konusunda güven sağlar. Müşteriler, söz konusu ekipman, satın alma siparişi gereklilikleri ve ekipman için geçerli teknik özellikler/standartlar ile bağlantılı olarak sağlanan Üçüncü Taraf (3rd Party) denetim hizmetlerinin seviyesini belirler. Normal olarak, her iki tarafın da karşılıklı yükümlülüklerini tam olarak anladığından emin olmak için üçüncü taraf denetiminin düzeyi müşteri ile birlikte gözden geçirilir.

Deniz Kalite, kalite ihtiyaçlarını profesyonel ve verimli bir şekilde karşılamak için müşterilerle birlikte çalışır. Hizmetlerimizi nitelikli, yetkin ve teknik olarak değerlendirilmiş personelden oluşan deneyimli uzmanlar ile sağlıyoruz.

Photo 012
IMG_5925
Photo 017

Bir endüstriyel projenin farklı aşamalarının her birinde (başlangıç, tasarım, geliştirme, uygulama ve onay) kalite, zamanlama ve maliyet gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak önemlidir. Deniz Kalite 'de, inşaat mühendislerimiz ile müşterilerimiz için eksiksiz bir kalite yönetimi çözümü sağlamak üzere hizmet sunuyoruz. İç operasyonlarının ve prosedürlerinin uluslararası kabul görmüş Kalite Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini karşılamasını sağlıyoruz.

Bu, müşterilerimizin projenin her aşamasında gerekli kalite prosedürlerini özetleyen bir Proje Kalite El Kitabı geliştirmeleri, başlatmaları ve düzenli olarak gözden geçirmeleri konusunda desteklenerek elde edilir ve gereklilikleri karşıladıklarından emin olmak için yüklenicilerin ve taşeronların bu kalite planına bağlılığını denetliyoruz.